Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi

Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạn Tinh Cầu
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/04/2021
Tổng lượt xem: 289.8K
Thể loại:

Trong vòng một đêm, nữ ma đầu mạnh nhất lục giới ai gặp cũng sợ bi thảm bị teo nhỏ lại, bị bắt nạt? bị chèn ép? Bị ám sát? Không thể nào! Này, tên kiếm tu phế đằng kia, liền giao cho ngươi nhiệm vụ đưa bản tôn về nhà đấy!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:00 18/06/2021.
Chương
7
3
7
8
5
Donate ủng hộ nhóm
5
7
6
7
9
6
8
9
6
7
9
8
8
8
8
9
7
10
8
9
11
11
11
6