VIC Mobile Top Top88 Mobile Top
Lưỡng Bất Nghi

Lưỡng Bất Nghi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Lục Dương
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 16/08/2016
Thể loại:

Tai nạn nhỏ, hoàng thượng biến thành hoàng hậu, hoàng hậu biến thành hoàng thượng. Sau tai nạn đó vô số chuyện hài hước xảy ra…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:54 08/11/2019.
Chương
7
4
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1