Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thái Kinh Đông Mạn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/09/2019
Thể loại:

Cái chết bi thảm của kiếp trước, trùng sinh lần nữa, có được thể chất tu luyện nghịch thiên, phế tài? Không tồn tại! Sáu loại nguyên tố nước, lửa, băng và sấm sét, được chuyển đổi tự do, cấp phẩm thần đan, khi hạt đậu được tung khắp trời, thần thú thượng cổ, quỳ xin khế ước, nàng là nữ chủ toàn năng kiêu ngạo, thiên mệnh khó làm trái? Vậy nàng nghịch thiên này!

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 2320/11/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 2216/11/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 2113/11/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 2009/11/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1906/11/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1802/11/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1730/10/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1627/10/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1523/10/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1419/10/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1317/10/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1215/10/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1109/10/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1028/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 925/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 821/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 718/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 613/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 510/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 409/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 308/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 208/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 106/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 001/09/2019