Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thái Kinh Đông Mạn
Nhóm dịch: Owl Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/09/2019
Tổng lượt xem: 4.1M
Thể loại:

Cái chết bi thảm của kiếp trước, trùng sinh lần nữa, có được thể chất tu luyện nghịch thiên, phế tài? Không tồn tại! Sáu loại nguyên tố nước, lửa, băng và sấm sét, được chuyển đổi tự do, cấp phẩm thần đan, khi hạt đậu được tung khắp trời, thần thú thượng cổ, quỳ xin khế ước, nàng là nữ chủ toàn năng kiêu ngạo, thiên mệnh khó làm trái? Vậy nàng nghịch thiên này!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:25 18/05/2021.
Chương
3
2
7
8
5
Donate ủng hộ nhóm
10
5
6
9
16
11
17
14
10
12
12
9
13
10
12
8
18
13
22
27
13
20
20
66
45
33
27
28
40
33
21
29
36
34
32
47
43
59
95
99
74
68
71
76
84
156
99
180
88
70
89
118
97
62
98
118
76
70
59
60
75
108
89
66
82
50
69
42
48
36
46
47
38
42
32
32
36
55
39
35
60
39
53
45
39
48
36
32
35
58
45
35
33
35
39
43
32
45
50
40
29
37
43
26
24
29
36
29
38
45
40
43
46
48
37
47
40
44