Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/03/2019
Thể loại:

Nữ chính xuyên về cổ đại làm hoàng hậu…

Danh sách chương

Chương
2
6
1
3
5
2
4
5
8
11
3
5
3
1
4
2
4
2
2
6
2
3
3
2
1
1
4
4
1
4
5
4
6
7
1
2
7
4
3
3
2
1
2
4
2
3
2
1
4
2
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
3
1
1
2
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
3
2
1
3
2
1
1
1
2
2
3
2
1
3
1
2
2
2
4
1
1
2
1
2
3
3
1
3

Tổng lượt thích, đánh giábình luận của tất cả các chương.