VIC Mobile Top Top88 Mobile Top
Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/03/2019
Thể loại:

Nữ chính xuyên về cổ đại làm hoàng hậu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:20 06/08/2020.
Chương
2
5
3
3
10
10
11
13
9
15
13
11
10
6
5
10
7
9
11
10
8
5
7
5
5
7
12
8
9
24
17
18
22
38
28
28
20
17
26
15
14
11
13
19
12
19
15
17
11
9
10
9
13
9
9
8
5
11
5
6
7
5
6
9
11
18
8
7
6
4
7
5
10
5
5
9
6
7
6
7
4
7
9
7
4
7
8
7
11
15
6
6
14
9
7
8
7
5
5
9
5
6
3
5
5
6
7
6
9
12
3
5
5
5
7
5
4
5
5
5
6
5
5
4
6
11
9
7
16
5
10
10
6
7
15
4
4
10
10
5
10
5
6
6
5
5
4
8
4
10
10
5
7
7
5
6
3
5
7
10
9
5
11
8
5
9
8
12
13
8
10
5
10
10
18
14
13