VIC Mobile Top Top88 Mobile Top
Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/03/2019
Thể loại:

Nữ chính xuyên về cổ đại làm hoàng hậu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:09 29/05/2020.
Chương
7
9
8
6
5
7
5
5
7
12
8
9
24
17
18
22
38
28
28
20
17
26
15
14
11
13
19
12
19
15
17
11
8
10
9
13
9
9
7
5
11
5
6
7
5
6
9
11
16
7
7
6
4
7
5
10
5
5
9
6
7
6
7
4
7
9
7
4
7
8
7
11
15
6
6
14
9
7
8
7
5
5
9
5
6
3
5
5
6
7
6
8
12
3
5
5
5
7
5
4
4
5
5
6
5
5
4
6
11
9
6
16
4
8
7
6
7
12
4
4
7
7
4
8
5
6
6
5
5
4
8
4
10
8
5
7
7
5
6
3
5
7
10
8
5
11
7
5
9
8
12
12
8
9
5
9
9
16
12
11