Lam Sí

Lam Sí

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Blue Wings, Lan Chi
Tác giả: Từ Lộ, Mạn Hữu
Nhóm dịch: Lục Dương
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 29/12/2014
Tổng lượt xem: 33
Thể loại:

Bố đã từng nói: “Minh Lam thật còn sống cũng không đến 6 tuổi.”

Câu nói của bố cho thấy cô bé đã chết từ trước 6 tuổi, còn về chết lúc nào, nguyên nhân ra sao…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:45 21/02/2020.
Chương
65
13
21
04
03
02
05
06
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
01
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
01
0
0
0
02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01
0
0
0
0
0
0
01
0
0
0
01
0
01
01
0
0
0
0
0
0
0
0
21
01
0
0
0
1
0
01
0
01
0
01
01
0
11

Truyện liên quan