VIC Mobile Top Top88 Mobile Top
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Kỵ Sĩ Huyễn Tưởng Dạ
Tác giả: Vivibear
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 26/06/2014
Thể loại:

Một chiếc đĩa trò chơi thần bí, một nữ sinh trung học tên là Lâm Linh nhát gan bị lạc vào thế giới của vua Arthur và những kỵ sĩ của ông! Hiện tại và hư không cứ luân phiên xen kẽ, dựng nên một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với cô ấy…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 08:40 12/11/2019.
Chương
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
2
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
2
2
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
1
1
2
2
1
3
3
1
4
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
3
1
1
3
2
4
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
3
3