VIC Mobile Top Top88 Mobile Top
Khuynh Thế Y Phi Muốn Bỏ Chồng

Khuynh Thế Y Phi Muốn Bỏ Chồng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 26/01/2019
Thể loại:

Tôi là một bác sĩ ngoại khoa thời hiện đại, một lần xuyên không, trở thành một vị vương phi, bị vương gia chán ghét, trắc phi muội muội kiếm chuyện.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:08 18/05/2020.
Chương
4
5
2
8
4
9
8
2
1
3
2
4
4
3
7
4
7
5
7
3
3
4
4
3
2
6
2
2
1
2
2
2
3
2
3
1
2
2
3
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
3
2
1
2
3
3
3
1
5
1
3
3
3
3
3
5
4
6
4
3
4
3
5
1
2
3
3
2
1
3
6
4
3
5
6

Truyện liên quan