Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/10/2019
Tổng lượt xem: 3.1M
Thể loại:

Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:37 10/02/2021.
Chương
3
3
1
3
Donate ủng hộ nhóm
1
3
3
1
2
3
4
3
3
3
3
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
3
1
1
1
1
3
1
3
1
6
1
1
2
5
2
1
3
4
4
1
2
1
2
1
2
2
7
3
7
6
5
4
4
2
4
3
3
5
3
4
1
4
2
4
7
7
9
3
4
4
9
10
11
7
5
4
4
7
6
12
10
17
29
16
20
21
19
36
20
55
29
21
24
8
12
16
16
20
17
8
1
21
16
18
14
11
25
9
14
21
9
11
11
14
14
10
6
7
8
10
7
8
4
9
6
10
7
11
7
9
7
8
8
10
5
11
4
5
6
10
6
9
8
3
5
5
5
5
8
5
5
5
5
9
9
9
12
11