Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/10/2019
Tổng lượt xem: 3.4M
Thể loại:

Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:37 10/02/2021.
Chương
24
23
11
1
43
Donate ủng hộ nhóm
31
33
13
1
22
13
14
23
13
13
13
11
11
12
12
1
1
11
11
1
12
32
12
11
11
11
2
1
13
1
11
11
11
1
11
1
1
13
11
1
13
11
36
11
11
12
35
12
11
13
24
24
11
1
2
11
2
11
12
12
1
27
23
17
16
15
14
14
12
24
3
3
15
13
24
1
14
12
14
27
17
19
13
24
14
19
110
111
17
15
14
4
27
26
112
110
117
129
216
120
121
119
136
120
155
129
121
124
18
112
116
116
120
117
28
21
121
316
118
114
111
125
39
414
121
19
111
111
114
114
10
6
7
8
10
7
8
4
9
6
10
7
11
7
9
7
8
8
10
5
11
34
15
16
110
16
19
18
13
15
25
25
25
38
15
15
5
45
19
29
69
212
1011