Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đường Tâm Long Đản
Nhóm dịch: Owl Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 24/07/2019
Tổng lượt xem: 2.7M
Thể loại:

Đế nữ trùng sinh, phế tài nghịch tập, đủ loại mỹ nam, người trước ngã xuống, người sau bước lên, để xem sư phụ Lãnh Diễm làm thế nào đuổi được đám ong bướm này đi, bẫy được nữ chính.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:07 27/02/2021.
Chương
47
37
32
28
41
Donate ủng hộ nhóm
40
50
44
39
17
37
41
7
6
8
9
8
47
18
28
16
11
26
20
28
29
28
14
16
17
28
22
34
29
41
21
35
49
50
68
56
77
90
89
73
67
47
52
75
56
84
76
77
68
52
54
56
40
58
61
55
56
40
50
55
46
58
74
30
38
46
47
44
49
45
43
50
39
41
39
60
53
70
62
45
43
46
46
46
47
54
41
36
48
48
55
27
41
30
27
23
36
30
32
32
25
26
26
14
25
27
25
26
24
20
27
19
31
31
31
42
41
25
26
26
22
22
20
19
19
20
22
18
25
20
14
30
15
23
30
32
32
31
34
36
22
34
35
38
29
29
26
44
26
25
42
38
37
44
49
61
33
35