VIC Mobile Top Top88 Mobile Top
Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đường Tâm Long Đản
Nhóm dịch: Owl Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 24/07/2019
Thể loại:

Đế nữ trùng sinh, phế tài nghịch tập, đủ loại mỹ nam, người trước ngã xuống, người sau bước lên, để xem sư phụ Lãnh Diễm làm thế nào đuổi được đám ong bướm này đi, bẫy được nữ chính.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:07 24/05/2020.
Chương
67
62
46
48
52
36
52
56
51
52
36
45
50
41
55
70
26
35
41
41
40
45
40
38
43
35
35
30
48
45
63
55
40
37
35
40
39
40
48
36
29
38
40
33
22
32
25
20
15
29
24
24
24
20
20
19
10
22
22
21
23
20
15
22
15
26
25
26
31
32
20
20
17
19
15
15
14
15
17
15
14
22
15
11
26
12
17
22
26
15
21
24
25
18
26
27
27
23
21
22
30
21
18
37
25
32
32
31
46
27
29