Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đường Tâm Long Đản
Nhóm dịch: Owl Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 24/07/2019
Tổng lượt xem: 1M
Thể loại:

Đế nữ trùng sinh, phế tài nghịch tập, đủ loại mỹ nam, người trước ngã xuống, người sau bước lên, để xem sư phụ Lãnh Diễm làm thế nào đuổi được đám ong bướm này đi, bẫy được nữ chính.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:39 27/08/2020.
Chương
45
18
28
15
11
26
20
28
27
28
14
16
16
27
20
32
23
33
15
28
43
44
62
50
70
85
86
70
64
45
50
71
54
80
72
73
66
49
51
54
38
55
58
53
54
38
48
53
44
57
72
28
37
44
44
42
49
43
41
46
38
40
33
53
48
68
59
44
41
39
45
45
45
54
39
33
44
45
50
26
37
28
25
19
36
30
30
32
25
26
26
14
25
27
25
26
24
20
26
19
30
31
31
41
41
25
25
26
22
22
20
19
19
20
22
18
25
20
14
30
15
23
30
32
32
31
34
36
22
34
35
38
29
29
26
44
26
25
42
36
37
43
47
60
33
35