Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu

Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Hai Con Mèo
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 15/09/2017
Thể loại:

Thành phố kỳ quái rực rỡ sắc màu, câu chuyện nam hoan nữ ái, bọn họ tự xưng là “tiểu đội ác ma”, dạo chơi giữa biên giới hắc ám, ra sức trừng trị những tên đàn ông cặn bã gây tổn thương phái nữ nhưng lại không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Cùng với việc “tiểu đội ác ma” trong nữ giới không ngừng lớn mạnh, người sáng lập ra nó_ Lâm Mạc cũng trở thành một câu đố bí ẩn. Mà sau một làn sóng phun trào, bộ mặt thật hé lộ, câu chuyện hắc ám nào sẽ bị phơi ra ngoài ánh sáng?

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 9506/12/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 9428/11/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 9314/11/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 9222/10/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 9120/09/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 9008/09/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 8929/08/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 8827/08/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 8724/08/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 8616/08/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 8509/08/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 8424/07/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 8314/07/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 8205/07/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 8125/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 8024/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 7923/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 7822/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 7721/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 7620/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 7519/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 7418/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 7317/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 7216/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 7115/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 7014/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 6913/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 6812/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 6711/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 6610/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 6509/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 6408/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 6307/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 6206/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 6105/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 6004/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 5903/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 5802/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 5701/06/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 5631/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 5530/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 5429/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 5328/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 5227/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 5126/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 5025/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 4924/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 4824/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 4723/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 4622/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 4521/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 4420/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 4319/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 4218/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 4117/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 4016/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 3915/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 3814/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 3713/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 3612/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 3511/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 3410/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 3309/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 3208/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 3107/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 3006/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 2905/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 2804/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 2703/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 2602/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 2501/05/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 2430/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 2329/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 2228/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 2127/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 2026/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 1925/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 1824/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 1723/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 1622/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 1521/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 1420/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 1319/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 1218/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 1117/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 1016/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 915/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 814/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 713/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 612/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 511/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 410/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 309/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 208/04/2019
Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu – Chap 107/04/2019

Tổng lượt thích của tất cả các chương.