Juveniles

Juveniles

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Su Wol
Nhóm dịch: Lazyt Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 19/08/2021
Tổng lượt xem: 3.5K
Thể loại:

Trước khi một đứa trẻ được sinh ra, ở một nơi nào đó trên thế giới, chúng sẽ có một giấc mơ. Bạn đã có một giấc mơ? Trên đời này, cái gì cũng quý. Một đứa trẻ bị bỏ lại trong một ảo ảnh marchen.