Im Miệng Cho Ta!

Im Miệng Cho Ta!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Shut Up!
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 11/07/2019
Tổng lượt xem: 419.4K
Thể loại:

Cùng tác giả với Tô Tịch Kỳ Quái, nam chính khá độc mồm!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:05 18/06/2020.
Chương
10
3
1
22
Donate ủng hộ nhóm
1
7
3
5
7
15
6
4
3
3
3
4
4
5
8
5
3
3
5
3
4
2
4
4
6
4
7
3
4
1
3
2
3
3
3
5
5
5
5
5
3
5
5
5
23
3
2
1
2
2
2
1
2
2
3
2
5
2
5
7