Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới

Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/03/2019
Thể loại:

Tài nữ trung y đến từ thế kỷ 21 – Ngọc Trúc ngoài ý muốn xuyên về cổ đại, trở thành hoàng đế nử giả nam trang, không chỉ có hậu cung 3000 giai lệ, mà còn lập mỹ nam thừa tướng – Lăng Tiêu Sách làm đệ nhất nam phi, mở ra chế độ nam phi, mở rộng hậu cung, chơi khắp hoàng triều, diễn một màn cung đình hoan hỉ.

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 9710/11/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 9617/10/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 9516/10/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 9415/10/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 9308/10/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 9206/10/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 9105/10/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 9003/10/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 8902/10/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 8801/10/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 8730/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 8629/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 8527/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 8426/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 8324/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 8223/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 8121/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 8020/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7919/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7818/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7717/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7615/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7514/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7413/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7311/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7209/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7107/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7006/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6905/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6804/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6703/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6601/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6528/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6427/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6325/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6223/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6122/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6011/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5908/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5807/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5703/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5602/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5501/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5428/07/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5326/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5225/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5124/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5023/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4922/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4821/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4720/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4619/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4518/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4417/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4316/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4215/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4114/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4013/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3912/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3811/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3710/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3609/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3508/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3407/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3306/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3205/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3104/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3003/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2902/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2801/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2731/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2630/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2529/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2428/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2327/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2226/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2125/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2024/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1923/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1822/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1721/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1620/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1519/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1418/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1317/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1216/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1115/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1014/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 913/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 812/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 711/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 610/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 509/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 408/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 307/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 206/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 105/05/2019