Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 03/10/2016
Thể loại:

Phú nhị đại xuyên việt phải đi làm thái giám, lại có thể nhìn thấy độ thân thiện của mọi người với mình, cho nên tìm cách để hoàng thượng trọng dụng mình, thế nhưng hoàng thượng càng tốt với hắn với bao nhiêu thì các đại thần càng ghét hắn bấy nhiêu…

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 86.626/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 86.525/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 8624/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 8523/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 8422/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 8321/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 8220/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 8119/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 8018/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7917/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7816/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7715/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7614/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7513/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7412/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7311/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7210/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7109/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7008/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6907/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6806/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6705/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6604/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6503/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6402/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6301/06/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6231/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6130/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6029/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5928/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5827/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5726/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5625/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5524/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5423/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5322/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5221/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5120/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5019/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4918/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4817/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4716/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4615/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4514/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4413/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4312/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4211/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4110/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4009/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3908/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3807/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3706/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3605/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3504/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3403/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3302/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3201/05/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3130/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3029/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2928/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2827/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2726/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2625/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2524/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2423/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2322/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2221/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2120/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2019/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1918/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1817/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1716/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1615/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1514/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1413/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1312/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1211/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1110/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1009/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 908/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 807/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 706/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 605/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 504/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 403/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 302/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 201/04/2019
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 131/03/2019

Tổng lượt thích của tất cả các chương.