Hoàng Hậu Ương Bướng

Hoàng Hậu Ương Bướng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Hoàng Hậu Canh Gà
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 23/03/2020
Tổng lượt xem: 5.2M
Thể loại:

Vệ Du Cẩn biết mình đang nằm mơ, trong mơ, cô nhìn thấy một màn kịch. Là kịch cổ trang, nữ chính trong kịch vừa hay cũng tên Vệ Du Cẩn. mà vai diễn của cô lại là… hoàng hậu.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 05:02 30/01/2021.
Chương
4
1
1
1
Donate ủng hộ nhóm
1
2
1
1
1
1
3
3
3
2
3
2
2
1
2
6
5
6
5
7
6
10
12
7
8
10
7
11
14
11
3
11
4
12
15
16
7
9
9
8
5
6
3
2
4
3
5
2
8
4
5
4
4
2
2
3
5
2
6
3
2
6
5
2
13
10
4
9
10
8
9
6
5
9
7
2
4
4
4
3
3
5
9
4
3
2
3
3
6
4
4
1
3
1
3
4
2
1
2
4
5
6
2
1
1
7
6
5
2
2
5
8
12
4
6
4
4
8
3
3
8
4
1
3
10
10
6
6
4
4
15
12
6
4
6
12
5
3
2
2
4
2
3
4
3
4
3
3
6
3
3
6
5
4
6
3
3
6
3
8
6
8
4
6
8
9
5
5
5
4
7
4
4
6
9
3
5
6
10
11
6
6
5
4
5
9
6
7
9
8
9
10
10
11
7
6
13
11
5
6
7
9
5
9
11
13
8
8
7
7
11
7
6
8
7
9
6
6
8
9
10
13
10
12
9
9
10
7
11
16
13