Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Vạn Hoa Đồng Mạn Họa
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 24/10/2017
Thể loại:

Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử…

Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19808/12/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19701/12/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19630/11/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19524/11/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19423/11/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19317/11/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19216/11/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19109/11/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19008/11/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18903/11/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18802/11/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18728/10/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18626/10/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18522/10/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18419/10/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18314/10/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18212/10/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18106/10/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18005/10/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17904/10/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17828/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17727/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17622/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17521/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17416/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17314/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17213/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17108/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17007/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16901/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16831/08/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16725/08/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16624/08/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16517/08/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16416/08/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16310/08/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16209/08/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16103/08/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16002/08/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15928/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15827/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15726/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15622/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15520/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15415/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15314/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15208/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15107/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15001/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14930/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14826/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14725/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14624/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14523/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14422/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14321/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14220/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14119/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14018/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13917/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13816/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13715/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13614/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13513/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13412/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13311/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13210/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13109/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13008/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12907/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12806/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12705/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12604/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12503/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12402/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12301/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12231/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12130/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12029/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11928/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11827/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11726/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11625/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11524/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11423/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11322/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11221/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11120/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11019/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10918/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10817/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10716/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10615/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10514/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10413/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10312/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10211/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10110/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10009/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9908/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9807/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9706/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9605/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9504/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9403/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9302/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9201/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9130/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9029/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8928/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8827/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8726/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8625/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8524/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8423/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8322/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8221/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8120/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8019/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7918/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7817/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7716/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7615/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7514/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7413/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7312/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7211/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7110/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7009/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6908/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6807/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6706/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6605/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6504/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6403/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6302/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6201/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6131/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6030/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5929/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5828/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5727/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5626/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5525/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5424/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5323/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5222/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5121/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5020/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4919/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4818/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4717/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4616/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4515/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4414/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4313/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4212/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4111/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4010/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3909/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3808/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3707/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3606/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3505/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3404/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3303/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3202/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3101/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3028/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2927/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2826/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2725/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2624/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2523/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2422/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2321/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2220/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2119/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2018/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1917/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1816/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1715/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1614/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1513/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1412/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1311/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1210/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1109/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1008/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 907/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 806/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 705/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 604/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 503/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 402/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 301/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 231/01/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 130/01/2019

Tổng lượt thích của tất cả các chương.