Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Phỉ Bạch, Đào Quái Quái
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 08/05/2017
Thể loại:

Một thân tiểu Hoàng đế được sủng ái ngàn năm trước lại bất ngờ tới hiện tại, trong môi trường lạ lẫm vừa xuyên không trong chớp mắt, bằng việc ngày càng quen với cuộc sống hiện tại, hoa lệ nghịch tập lại lần nữa chói sáng ngàn năm~ cuộc sống tràn đầy kích tính, tình yêu và sự vui vẻ~ nào nào, cùng xem quá trình trưởng thành của “phế vật” nha~

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 6703/12/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 6620/11/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 64-6525/10/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 6316/09/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 6206/09/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 6126/08/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 6020/08/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5914/08/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5802/08/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5705/07/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5629/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5526/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5425/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5324/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5223/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5122/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5021/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 4920/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 4819/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 4718/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 4617/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 4516/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 4415/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 4314/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 4213/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 4112/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 37-4011/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 3610/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 3509/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 3408/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 3307/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 3206/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 3105/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 3004/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2903/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2802/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2701/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2631/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2530/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2429/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2328/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2227/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2126/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2025/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1924/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1823/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1722/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1621/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1520/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1419/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1318/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1217/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1116/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1015/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 914/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 813/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 712/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 611/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 510/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 409/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 308/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 207/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 106/05/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 005/05/2019

Tổng lượt thích của tất cả các chương.