Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Fresh Quả Quả
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 06/03/2014
Thể loại:

“Tình yêu vĩnh cửu? Đó đơn giản chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi? Hay là một thứ phải hiến dâng hạnh phúc cả cuộc đời, hy sinh tất cả mọi thứ mới có được”.

“Nhất bộ vi tiếu, nhất bộ thương tâm, nhất bộ nhất kiếp tai”, mặc dù cho ký ức bi thương cỡ nào, nhưng ta vẫn mỉm cười, không nguyện quên sạch đi.

“Ta không tin tưởng chính, ta không tin tưởng tà, không tin tưởng hạnh phúc. Nhưng mà ta tin tưởng ngươi”…

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Hoa Thiên Cốt – Chap 16329/07/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 16213/07/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 16130/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 16028/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 15927/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 15826/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 15725/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 15624/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 15523/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 15422/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 15321/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 15220/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 140-15119/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 13918/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 13817/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 13716/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 13615/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 13514/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 13413/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 13312/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 13211/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 13110/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 13009/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 12908/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 12807/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 12706/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 12605/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 12504/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 12403/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 12302/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 12201/06/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 12131/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 12030/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 11929/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 11828/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 11727/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 11626/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 11525/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 11424/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 11323/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 11222/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 11121/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 11020/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 10919/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 10818/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 10717/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 10616/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 10515/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 10414/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 10313/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 10212/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 10111/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 10010/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 9909/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 9808/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 9707/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 9606/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 9505/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 9404/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 9303/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 9202/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 9101/05/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 9030/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 8929/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 8828/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 8727/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 8626/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 8525/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 8424/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 8323/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 8222/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 8121/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 8020/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 7919/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 7818/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 7717/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 7616/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 7515/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 7414/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 7313/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 7212/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 7111/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 7010/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 6909/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 6808/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 6707/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 6606/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 6505/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 6404/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 6303/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 6202/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 6101/04/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 6031/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 5930/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 5829/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 5728/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 5627/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 5526/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 5425/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 5324/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 5223/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 5122/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 5021/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 4920/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 4819/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 4718/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 4617/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 4516/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 4415/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 4314/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 4213/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 4112/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 4011/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 3910/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 3809/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 3708/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 3607/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 3506/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 3405/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 3304/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 3203/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 3102/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 3001/03/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 2928/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 2827/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 2726/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 2625/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 2524/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 2423/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 2322/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 2221/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 2120/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 2019/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 1918/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 1817/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 1716/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 1615/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 1514/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 1413/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 1312/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 1111/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 1010/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 909/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 808/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 707/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 606/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 505/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 404/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 303/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 202/02/2019
Hoa Thiên Cốt – Chap 101/02/2019

Tổng lượt thích của tất cả các chương.