Hoa Nhan Sách

Hoa Nhan Sách

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/10/2018
Tổng lượt xem: 6.6M
Thể loại:

Thái tử quyền khuynh thiên hạ, không rõ ra sao lại muốn lấy một nương tử ô danh “Hồng Hạnh Xuất Tường”, Hoa Gia đại tiểu thư? Tin tức vừa truyền ra, làm kinh động bao nhiêu tâm hồn thiếu thiếu nữ ở kinh đô. Cái gì?! Ả nữ nhân hư hỏng này vẫn khăng khăng không muốn làm phi của thái tử… chỉ vì một hủ mỹ tửu mà trốn theo một nam nhân khác?

Hoa đại tiểu thư: Ta là một nữ nhân lỗ mãng, không hề xứng với người!
Thái tử gia: Vậy ta sẽ làm cho nàng xứng với ta, toàn thiên hạ chỉ có ta mới thể chọn.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:59 28/01/2021.
Chương
128
24
03
63
13
Donate ủng hộ nhóm
03
32
21
04
02
03
01
02
06
32
21
32
12
33
21
16
03
04
01
01
01
17
06
21
21
32
01
02
22
01
01
01
02
04
03
07
04
32
06
04
38
26
34
36
22
15
33
44
45
28
07
39
311
4
36
05
010
411
112
513
47
011
05
21
44
34
36
48
35
58
37
06
013
010
08
09
016
07
06
010
04
020
06
119
06
220
414
314
112
031
023
038
231
625
310
215
110
021
315
426
119
419
222
024
130
414
39
18
312
310
33
28
39
46
012
25
29
314
28
46
27
312
419
38
116
221
017
09
211
03
017
014
014
022
27
06
04
36
28
05
011
24
25
04
05
36
02
23
05
03
22
34
02
22
2
03
13
03
34
05
010
32
04
25
26
37
06
34
06
24
14
23
06
04
23
34
15
25
28
12
04
03
25
02
34
03
05
22
02
210
28
010
03
08
24
23
22
06
03
26
04
07
16
04
04
06
011
14
05
13
03
08
01
08
04
19
15
04
04
04
03
04
26
05
05
05
05
08
04
06
04
05
07
05
05
07
03
07
04
03
05
06
03
06
04
07
04
06
03
03
02
06
26
03
06
24
24
06
04
02
05
04
04
04
08
08
24
06
04
06
05
06
03
06
05
020
06
07
07
010
010
012
07
010
018
09
08
011
06
010
015
019
05
021
021
023
09
025
011
015
08
014
09
017
017
020
010
012
18
1016