Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô

Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Bông Hoa Nơi Bí Mật, Loài Hoa Và Bóng Đen Bí Ẩn
Tác giả: Bạc Xuyên Tửu Tửu Tử
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 27/08/2019
Thể loại:

Lần gặp nhau ngày ấy, như một bí ẩn. Một cô gái vì tìm kiếm người bạn bị ác ma bắt đi, đã xâm nhập vào biên giới của thế giới này. Hoàng tử của đám ác ma, người anh không được coi trọng, bọn họ đến cùng có quan hệ gì với cô gái ấy. Bí mật lặng lẽ trồi lên.

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 3612/11/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 3501/11/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 3424/10/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 3317/10/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 3211/10/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 3110/10/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 3008/10/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2921/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2820/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2715/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2614/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2513/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2412/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2311/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2210/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2109/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2008/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1907/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1806/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1706/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1604/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 15.504/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1503/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 14.502/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1402/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1301/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1201/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1131/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1031/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 930/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 830/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 729/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 629/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 528/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 428/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 328/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 227/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 127/08/2019