Hộ Vệ Hoa Hồng

Hộ Vệ Hoa Hồng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Tommie's Programme To Chillax
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 57
Thể loại:

Đang cập nhật thể loại
Bố Nhĩ sinh ra trong một gia đình bần hàn, vì để tiếp cận Thánh Nữ, nỗ lực gia nhập vào đội hộ vệ hoàng gia, thế nhưng do sai sót ngẫu nhiên mà trở thành con cờ của Giáo Thánh để lật đổ Hoàng Thất. Một bên là người con gái mà lòng đã hướng về từ lâu, một bên là quyền thế ngất trời của vương tử. Chàng kỵ sĩ trẻ tuổi này sẽ đi về hướng nào đây?