Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa

Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Princess Strategy
Tác giả: Tửu Cửu
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 16/04/2020
Tổng lượt xem: 2M
Thể loại:

Tôi xuyên không rồi! Khác với những người cha máu lạnh giết chóc kia! Cha tôi là một nữ nhi nô chính hiệu! Tôi là công chúa nhỏ duy nhất của ông ấy! Tôi còn có cả hệ thống! Cả người tôi đều là bug hack! Nhưng tôi lại không ngờ…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 17:44 06/05/2021.
Chương
4
6
5
9
5
Donate ủng hộ nhóm
6
9
9
7
4
6
4
4
6
9
12
9
9
10
6
12
11
10
15
13
27
11
13
10
13
10
16
12
17
12
23
25
23
30
26
31
38
28
31
22
14
21
30
16
31
24
41
26
25
47
23
63
73
59
46
59
47
41
39
30
36
50