Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 28/04/2017
Thể loại:

Nữ chính tự sát rồi xuyên việt vào trong trò chơi tình cảm có vô số mỹ nam.

Danh sách chương

Chương
3
4
4
8
3
3
1
4
1
7
5
6
8
5
15
5
5
3
3
5
2
3
2
4
3
3
4
3
6
7
6
8
5
4
4
3
5
3
6
4
5
6
5
5
5
5
4
4
1
2
1
2
3
6
2
3
3
3
1
2
2
3
3
2
1
5
4
3
5
2
3
5
2
1
4
2
5
4
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
3
1
2
2
5

Tổng lượt thích, đánh giábình luận của tất cả các chương.