Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Nhất Khúc Nhật Nguyệt
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/02/2019
Tổng lượt xem: 1.4K
Thể loại:

Trẫm xem như đứng đầu thiên hạ thì sao? Hậu cung từng mỹ nam, mỗi người đều tránh trẫm như rắn rết, bách quan cả triều càng sợ trẫm như sợ cọp. Thiên hạ đồn đại trẫm là một tên vua hoang dâm tục tĩu, thực ra trẫm không đáng sợ như trong lời đồn, đều là do trẫm bị tên Nhiếp Chính Vương kia bức ép!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:03 02/09/2021.
Chương
62
20
21
75
22
27
18
21
24
17
14
21
8
0
1
0
0
01
02
02
02
0
22
0
21
01
08
04
017
017
018
112
221
1819
1216
1422
1020
1422
1015
1514
1313
1516
177
176
58
84
117
93
144
153
223
152
184
142
313
152
134
303
287
339
164
197
156
226
294
282
233
33
103
413
615
644
893
718
1084
879