Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Nhất Khúc Nhật Nguyệt
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/02/2019
Tổng lượt xem: 1.8K
Thể loại:

Trẫm xem như đứng đầu thiên hạ thì sao? Hậu cung từng mỹ nam, mỗi người đều tránh trẫm như rắn rết, bách quan cả triều càng sợ trẫm như sợ cọp. Thiên hạ đồn đại trẫm là một tên vua hoang dâm tục tĩu, thực ra trẫm không đáng sợ như trong lời đồn, đều là do trẫm bị tên Nhiếp Chính Vương kia bức ép!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:03 02/09/2021.
Chương
74
21
23
76
22
27
18
22
24
17
15
22
8
0
1
0
0
01
02
02
12
0
22
0
21
01
08
04
017
017
018
112
521
2219
1516
1722
1220
1822
1215
1914
1513
1716
207
206
68
114
137
113
194
183
263
192
234
182
383
182
154
373
317
449
194
227
186
256
344
342
293
43
123
513
765
824
1153
998
1454
1259