Hậu Cung Của Nữ Đế

Hậu Cung Của Nữ Đế

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đường Tử Hoa
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/06/2019
Thể loại:

“Tam công chúa! Tam công chúa! Mấy phò mã của ngài lại đánh nhau rồi!”

Nữ tổng giám đốc bá đạo xuyên không đến thế giới nữ tôn, trong một đêm tỉnh ngủ lại được thêm bảy lão công!! Không chỉ phải dùng quyền mưu đấu tranh để tranh đoạt vương vị, mà còn ngày ngày ứng phó với tình nhân kia…

Danh sách chương

Chương
16
40
26
21
5
13
12
6
6
14
2
4
11
8
3
13
14
11
10
6
8
7
4
10
4
11
3
6
9
6
10
6
6
4
4
2
7
10
2
3
3
3
3
7
3
3
3
1
4
2
4
3
2
2
2
2
4
1
1
3
2
6
3
3
6
2
5
5
5
3
5
2
4
6
4
9
9
5
7

Tổng lượt thích, đánh giábình luận của tất cả các chương.

Truyện liên quan