Hậu Cung Của Nữ Đế

Hậu Cung Của Nữ Đế

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đường Tử Hoa Owl Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/06/2019
Tổng lượt xem: 794.1K
Thể loại:

“Tam công chúa! Tam công chúa! Mấy phò mã của ngài lại đánh nhau rồi!”

Nữ tổng giám đốc bá đạo xuyên không đến thế giới nữ tôn, trong một đêm tỉnh ngủ lại được thêm bảy lão công!! Không chỉ phải dùng quyền mưu đấu tranh để tranh đoạt vương vị, mà còn ngày ngày ứng phó với tình nhân kia…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:18 23/09/2020.
Chương
5
13
11
14
13
12
6
13
12
18
16
10
8
7
12
7
4
7
3
18
12
14
11
25
21
25
29
27
21
22
18
25
26
17
20
25
32
19
30
32
35
32
46
34
24
9
19
18
10
12
17
5
9
16
13
8
18
16
14
14
10
13
10
8
14
8
15
6
9
13
8
14
8
8
6
6
5
12
16
5
4
4
5
4
12
5
5
5
5
6
4
6
4
3
5
4
4
9
4
9
5
4
7
8
6
12
4
11
11
10
6
8
6
10
14
9
12
14
7
18

Truyện liên quan