VIC Mobile Top Top88 Mobile Top
Hậu Cung Của Nữ Đế

Hậu Cung Của Nữ Đế

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đường Tử Hoa
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/06/2019
Thể loại:

“Tam công chúa! Tam công chúa! Mấy phò mã của ngài lại đánh nhau rồi!”

Nữ tổng giám đốc bá đạo xuyên không đến thế giới nữ tôn, trong một đêm tỉnh ngủ lại được thêm bảy lão công!! Không chỉ phải dùng quyền mưu đấu tranh để tranh đoạt vương vị, mà còn ngày ngày ứng phó với tình nhân kia…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:42 19/06/2020.
Chương
11
12
10
24
20
23
28
26
20
21
17
24
24
16
18
24
31
18
29
31
35
31
45
33
23
8
18
17
9
11
16
4
8
15
12
7
17
15
13
13
9
11
9
7
13
7
14
5
8
12
7
13
7
7
5
5
4
11
15
4
3
3
4
3
11
4
4
4
3
5
3
5
3
2
4
2
3
8
3
7
4
3
6
6
4
11
3
10
10
9
5
7
5
9
12
8
11
12
6
15

Truyện liên quan