Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma

Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Chẩm Thượng Tổng Tài Ác Ma
Tác giả: Anime Khai Nguyên
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 29/06/2019
Thể loại:

Bộ truyện này kể về một chàng trai, anh ta đã hủy diệt mọi thứ để có thế gần cô ấy, giam cầm cô ấy, hành hạ mỗi đêm. Cô ấy cắn răng để đánh trả lại, “anh có tin tôi lập tức biến anh thành thái giám hay không?”

Hắn ta cười một cách lạnh nhạt, “cho dù là thái giám, cũng có thể ngủ cùng cô. Từ bây giờ đến sau này, mục tiêu của tôi chỉ có một, dùng cả đời tôi để đạp ngã cô!”…

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 10419/10/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 10318/10/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 10217/10/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 10116/10/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 10015/10/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 9914/10/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 9813/10/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 9712/10/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 9611/10/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 9510/10/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 9409/10/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 9307/10/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 9206/10/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 9104/10/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 9003/10/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 8902/10/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 8801/10/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 8730/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 8629/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 8528/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 8427/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 8326/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 8225/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 8124/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 8023/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 7922/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 7821/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 7720/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 7619/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 7518/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 7417/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 7316/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 7215/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 7114/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 7013/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 6912/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 6811/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 6710/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 6609/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 6508/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 6407/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 6306/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 6205/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 6104/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 6003/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 5902/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 5801/09/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 5731/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 5630/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 5529/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 5428/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 5327/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 5226/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 5125/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 5024/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 4923/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 4822/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 4721/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 4620/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 4519/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 4418/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 4317/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 4213/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 4112/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 4011/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 3910/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 3809/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 3708/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 3607/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 3506/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 3405/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 3304/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 3203/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 3102/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 3001/08/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 2931/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 2830/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 2729/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 2626/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 2525/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 2424/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 2323/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 2222/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 2121/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 2019/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 1918/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 1817/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 1716/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 1615/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 1514/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 1413/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 1312/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 1210/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 1108/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 1007/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 906/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 805/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 704/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 603/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 502/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 401/07/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 330/06/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 230/06/2019
Gối Đầu Vào Tổng Tài Ác Ma – Chap 129/06/2019