Giả Diện Thế Thân

Giả Diện Thế Thân

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: DAZUI
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 11/06/2016
Thể loại:

Kẻ chủ mưu đã hủy hoại tất cả của hắn, khiến hắn phải vật lộn, đau khổ, vĩnh viễn trong vai trò là kẻ thế thân không thể dùng mặt thật trước mặt người khác… Giúp bản thân lựa chọn sát nhân hắc hóa, vứt bỏ chút ấm áp cuối cùng của linh hồn… Nhiều năm ngụy trang, chu du khắp nơi trên thế giới, bồi dưỡng thế lực, chỉ để tìm kiếm kẻ đó – báo thù!

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Giả Diện Thế Thân – Chap 18721/09/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 18609/09/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 18502/09/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 18402/09/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 18301/09/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 18231/08/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 18129/08/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 18027/08/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 17915/08/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 17814/08/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 17709/08/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 17608/08/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 17504/07/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 17402/07/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 17301/07/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 17230/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 17129/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 17028/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 16927/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 16826/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 16725/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 16624/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 16523/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 16422/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 16321/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 16220/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 16119/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 16018/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 15917/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 15816/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 15715/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 15614/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 15513/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 15412/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 15311/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 15210/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 15109/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 15008/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 14907/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 14806/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 14705/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 14604/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 14503/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 14402/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 14301/06/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 14231/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 14130/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 14029/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 13928/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 13827/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 13726/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 13625/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 13524/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 13423/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 13322/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 13221/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 13120/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 13019/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 12918/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 12817/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 12716/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 12615/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 12514/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 12413/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 12312/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 12211/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 12110/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 12009/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 11908/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 11807/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 11706/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 11605/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 11504/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 11403/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 11302/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 11201/05/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 11130/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 11029/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 10928/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 10827/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 10726/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 10625/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 10524/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 10423/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 10322/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 10221/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 10120/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 10019/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 9918/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 9817/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 9716/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 9615/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 9514/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 9413/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 9312/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 9211/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 9110/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 9009/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 8908/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 8807/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 8706/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 8605/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 8504/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 8403/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 8302/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 8201/04/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 8131/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 8030/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 7929/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 7828/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 7727/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 7626/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 7525/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 7424/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 7323/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 7222/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 7121/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 7020/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 6919/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 6818/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 6717/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 6616/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 6515/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 6414/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 6313/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 6212/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 6111/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 6010/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 5909/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 5808/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 5707/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 5606/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 5505/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 5404/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 5303/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 5202/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 5101/03/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 5028/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 4927/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 4826/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 4725/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 4624/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 4523/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 4422/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 4321/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 4220/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 4119/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 4018/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 3917/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 3816/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 3715/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 3614/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 3513/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 3412/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 3311/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 3210/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 3109/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 3008/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 2907/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 2806/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 2705/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 2604/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 2503/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 2402/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 2301/02/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 2231/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 2130/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 2029/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 1928/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 1827/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 1726/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 1625/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 1524/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 1423/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 1322/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 1221/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 1120/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 1019/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 918/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 817/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 716/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 615/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 514/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 413/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 312/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 211/01/2019
Giả Diện Thế Thân – Chap 110/01/2019