Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 21/12/2018
Thể loại:

Xuyên việt về cổ đại, người ta gả cho hoàng đế, gả cho vương gia, tướng quân, kém nhất cũng là tú tài, nhưng nữ chính lại phải gả cho một tên thái giám.

Danh sách chương

Chương
30
17
18
15
17
22
28
25
25
17
29
18
18
16
17
9
6
7
12
24
11
16
15
7
8
7
7
6
6
10
3
4
2
4
7
4
1
5
1
4
6
1
3
2
2
1
5
2
2
3
2
1
5
2
3
1
2
1
1
1
5
2
2
4
1
2
1
2
5
6
1
2
3
3
3
1
2
5
3
1
3
2
1
6
5
6
2
4
3
2
1
1
1
2
4
2
6
5
5
6
3
5
6
6
2

Tổng lượt thích, đánh giábình luận của tất cả các chương.