Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 21/12/2018
Tổng lượt xem: 3M
Thể loại:

Xuyên việt về cổ đại, người ta gả cho hoàng đế, gả cho vương gia, tướng quân, kém nhất cũng là tú tài, nhưng nữ chính lại phải gả cho một tên thái giám.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:12 26/02/2021.
Chương
2
2
2
1
Donate ủng hộ nhóm
1
1
27
4
2
3
4
4
3
4
1
3
3
1
2
2
10
6
2
2
2
3
8
6
9
6
13
4
12
8
9
5
10
13
10
4
8
3
16
9
6
6
9
9
9
8
19
10
22
16
22
17
28
20
21
24
13
19
25
23
11
28
19
25
30
33
18
19
19
18
23
29
28
28
20
31
23
20
19
19
11
7
10
16
27
15
19
16
8
11
9
10
8
7
12
4
6
4
7
9
6
2
8
2
5
10
4
7
5
4
4
7
3
4
5
6
2
6
3
1
5
6
2
3
2
2
1
1
2
1
2
7
2
3
4
1
2
1
2
4
8
10
3
6
7
4
4
3
3
8
3
1
3
2
4
12
7
8
3
8
6
5
2
1
2
1
1
3
7
2
8
5
5
9
5
7
8
11
4