Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh

Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Biên Lệ Quân
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 29/03/2017
Thể loại:

Câu chuyện xoay quanh “Boss” hóa mỹ nam cùng với cô gái ở chung nhà tạo nên những câu chuyện dở khóc dở cười mà ngày thường ta hay gặp phải. Cùng đón xem nhé.

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4902/09/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 48.231/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4830/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4729/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4628/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4527/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4426/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4325/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4224/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4123/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 4022/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3921/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 38.520/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3819/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3718/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3617/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3516/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3415/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3314/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3213/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3112/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 3011/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2910/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2809/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2708/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 26.507/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2606/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 25.505/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2504/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 24.503/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2402/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2301/08/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2231/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2130/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 2029/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1928/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1827/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1726/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1625/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1524/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1423/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 13.522/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1321/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1220/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1119/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 1018/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 917/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 816/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 715/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 614/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 513/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 412/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 311/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 210/07/2019
Đừng Nghịch, Ta Chỉ Muốn Yên Tĩnh – Chap 109/07/2019