Dữ Tử Thành Thuyết

Dữ Tử Thành Thuyết

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong Hoa Gia Trang
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/10/2019
Thể loại:

Bởi vì muốn theo đuổi tự do không muốn cùng bạo quân gia chủ kết hôn, bỏ trốn đào hôn cả đêm, bị người vây chặt được một thanh niên ngốc cứu, ai ngờ thanh niên ngốc này lại là…

Danh sách chương

Chương
25
17
8
5
6
6
3
3
2
3
5
2
3
4
3
3
3
3
3
2
6
9
6
8
8
9
5

Tổng lượt thích, đánh giábình luận của tất cả các chương.