Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo

Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 25/05/2019
Thể loại:

Khi thần y vô song tuyệt thế trọng sinh làm sài nữ đại lục kỳ ảo, vì thay “nàng” trả thù, đã mở ra một mặt của hệ thống, cô ấy vừa thu thập các tinh linh để trợ giúp cho mình, vừa luyện đan để nâng cấp quái thú, cũng chinh phục luôn người đàn ông quyền lực nhất đại lục kỳ ảo, từ đó thế sự nhân sinh đổi sang một trang mới, tiếu ngạo thương khung!…

Dịch giả: Kils Nguxns.

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 6414/07/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 6313/07/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 6212/07/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 6111/07/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 6010/07/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 5909/07/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 5808/07/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 5707/07/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 5606/07/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 5505/07/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 5404/07/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 5303/07/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 5202/07/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 5101/07/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 5030/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 4929/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 47-4828/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 45-4627/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 4426/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 4325/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 4224/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 4123/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 4022/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 3921/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 3620/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 3519/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 3418/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 3317/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 3216/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 3115/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 3014/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 2913/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 2812/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 2711/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 25-2610/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 23-2409/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 21-2208/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 2007/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 1906/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 1805/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 1704/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 1603/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 1502/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 1401/06/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 1331/05/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 1230/05/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 1029/05/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 928/05/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 827/05/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 726/05/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 625/05/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 524/05/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 423/05/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 322/05/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 221/05/2019
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo – Chap 120/05/2019