Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/05/2019
Thể loại:

Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng quải (~chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng vẫn quải.

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 3021/09/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2916/09/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2813/09/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2712/09/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2610/09/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2531/08/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2429/08/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2323/08/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2221/08/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2114/08/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 2001/08/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1930/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1826/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1719/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1614/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1512/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1411/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1302/07/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1228/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1125/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 1024/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 923/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 822/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 721/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 620/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 519/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 418/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 317/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 216/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 115/06/2019
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi – Chap 014/06/2019