Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/05/2019
Tổng lượt xem: 4.5M
Thể loại:

Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng quải (~chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng vẫn quải.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 17:36 04/08/2021.
Chương
82
61
141
711
311
Donate ủng hộ nhóm
113
191
1703
204
442
284
102
211
931
741
1332
701
1803
712
53
84
34
105
73
104
168
115
43
57
57
52
73
16
16
133
34
72
14
41
25
26
25
01
22
21
152
10
01
5
151
3
113
48
811
72
48
52
62
45
36
13
62
42
3
31
42
4
61
3
22
14
04
11
04
67
04
23
23
210
11
12
03
21
61
113
72
1
64
25
171
13
41
62
74
15
12
43
57
144
208
77
28
57
76
66
67
1310
2212
1216
019
223
118
119
1616
820
1630
124
1430
1918
2962
1153
440
1754
1267
1250
461
427
225
522
829
732
1435
1337
1921
1035
413
1913
314
916
911
911
812
315
312
1411
1019
1018
310
712
1014
516
1914
1013
1112
1114
413
617
2715
915
912
923
1110
4211
99
313
1612
626
1317
414
1210
1210
108
3514
413
817
311
213
611
145
011
38
312
1310
68
75
1115
712
1410
3212
618