Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/05/2019
Tổng lượt xem: 188.9K
Thể loại:

Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng quải (~chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó… nàng vẫn quải.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:12 17/09/2020.
Chương
15
20
16
17
15
19
27
22
27
17
58
52
38
52
64
49
61
27
24
21
29
31
33
37
20
34
13
13
14
16
11
11
12
14
10
10
19
17
10
12
13
16
13
13
12
14
12
17
14
14
12
20
10
10
8
12
11
23
15
14
10
10
8
14
13
17
11
12
11
5
11
7
11
10
7
5
14
12
8
11
14