Đế Thiếu Chuyên Sủng Hắc Đạo Thê

Đế Thiếu Chuyên Sủng Hắc Đạo Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Đế Thiếu Chuyên Sủng Bá Đạo Thê
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Mê Đọc Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/05/2020
Tổng lượt xem: 2.6M
Thể loại:

Đường đường là Đế thiếu, lại bị một nhau đầu làm thuốc giải! Lợi dụng thiếu gia đây rồi, còn muốn chạy? Ai cho cô cái dũng khí đó!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:16 18/07/2020.
Chương
63
2
2
2
4
Donate ủng hộ nhóm
7
4
4
7
5
3
3
7
7
7
7
7
7
3
7
7
7
6
6
5
6
7
2
6
3
6
5
6
5
6
4
7
5
3
7
4
6
6
6
4
5
3
4
4
7
5
3
8
6
3
8
4
4
6
3
3
5
6
6
5
6
4
7
8
5
8
7
7
9
6
9
6
4
4
8
5
9
7
7
5
5
5
5
6
51
6
5
5
6
5
4
7
4
4
4
51
5
4
6
7
6
7
6
10
9
10
7
5
8
9
9
10
7
8
7
8
6
7
6
3
10
6
7
9
6
8
9
8
11
9
8
6
11
7
11
9
7
7
8
4
5
11
8
9
8
6
5
7
7
5
11
9
7
8
6
8
9
9
8
8
7
7
7
6
6
5
3
6
7
6
9
7
6
8
8
82
9
9
9
11
10
13
9
10
8
12
13
8
9
11
10
13
14
10
121
13
17
10
9
9
11
61
7
7
9
8
10
14
10
5
13
8
10
12
7
0
8
10
15
10
11
13
111
151
11
55
194