Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Ma Vương Lão Công Khiếm Điều Giáo
Tác giả: DAZUI
Nhóm dịch: Tuyệt Ái Lạc Thành, Lạc Thiên
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 21/06/2017
Thể loại:

Thiếu nữ bình thường chọc phải Vương Phong Liệt hắc đạo bá đạo bạo ngược, hãy nhìn xem thiếu nữ ấy làm thế nào để dạy bảo đại ma vương này thành lão công điển hình! Ông chồng tốt mới vừa được dạy bảo xong lại đột nhiên biến thành ma vương, còn mất hết kí ức, đi vào ma giới! Vì muốn đoạt lại ma vương lão công, thiếu nữ một mình tiến vào ma giới sẽ như thế nào? Tình yêu thần ma, lúc này bắt đầu…

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 20724/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 20623/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 20522/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 20421/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 20320/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 20219/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 20118/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 20017/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 19916/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 19815/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 19714/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 195-19613/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 19412/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 19311/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 19210/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 190-19109/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 18908/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 18807/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 18706/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 18605/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 18504/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 18403/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 18302/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 18201/07/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 18130/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 18029/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 17928/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 17827/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 17726/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 17625/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 17524/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 17423/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 17322/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 17221/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 17120/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 17019/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 16918/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 16817/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 16716/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 16615/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 16514/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 16413/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 16312/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 16211/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 16110/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 16009/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 15908/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 15807/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 15706/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 15605/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 15504/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 15403/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 15302/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 15201/06/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 15131/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 15030/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 14929/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 14828/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 14727/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 14626/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 14525/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 14424/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 14323/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 14222/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 14121/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 14020/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 13919/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 13818/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 13717/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 13616/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 13515/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 13414/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 13313/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 13212/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 13111/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 13010/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 12909/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 12808/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 12707/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 12606/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 12505/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 12404/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 12303/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 12202/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 12101/05/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 12030/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 11929/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 11828/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 11727/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 11626/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 11525/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 11424/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 11323/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 11222/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 11121/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 11020/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 10919/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 10818/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 10717/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 10616/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 10515/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 10414/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 10313/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 10212/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 10111/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 10010/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 9909/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 9808/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 9707/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 9606/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 9505/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 9404/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 9303/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 9202/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 9101/04/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 9031/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8930/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8829/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8728/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8627/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8526/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8425/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8324/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8223/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8122/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 8021/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7920/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7819/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7718/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7617/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7516/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7415/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7314/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7213/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7112/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 7011/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6910/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6809/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6708/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6607/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6506/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6405/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6304/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6203/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6102/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 6001/03/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5928/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5827/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5726/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5625/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5524/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5423/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5322/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5221/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5120/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 5019/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4918/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4817/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4716/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4615/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4514/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4413/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4312/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4211/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4110/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 4009/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3908/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3807/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3706/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3605/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3504/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3403/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3302/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3201/02/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3131/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 3030/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2929/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2828/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2727/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2626/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2525/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2424/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2323/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2222/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2121/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 2020/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1919/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1818/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1717/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1616/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1515/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1414/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1313/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1212/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1111/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 1010/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 909/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 808/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 707/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 606/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 505/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 404/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 303/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 202/01/2019
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công – Chap 101/01/2019