Danh Môn Thiên Hậu

Danh Môn Thiên Hậu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Gentlefolk Queen
Tác giả: Tề Thành Côn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/08/2017
Thể loại:

Ban ngày, cô là minh tinh thần tượng xinh đẹp lóa mắt gặp phải tổng tài cầm thú. Ban đêm, cô trở lại là cô bé với dáng dấp bình thường còn anh ta lại biến thành chú của cô??? OMG!!! Chuyện quỷ gì vậy nè?!!!

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 16213/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 16112/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 16011/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15910/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15809/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15708/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15607/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15506/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15404/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15303/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15202/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15101/10/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 15030/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14929/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14828/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14727/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14626/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14525/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14424/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14323/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14222/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14121/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 14018/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13917/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13816/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13715/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13614/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13513/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13412/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13311/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13210/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13109/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 13008/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12907/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12806/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12705/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12604/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12503/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12402/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12301/09/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12231/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12130/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 12029/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11928/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11827/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11726/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11625/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11524/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11423/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11322/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11221/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11120/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 11019/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10918/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10817/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10716/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10615/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10514/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10413/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10312/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10211/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10110/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 10009/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9908/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9807/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9706/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9605/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9504/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9403/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9302/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9201/08/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9130/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 9028/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8927/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8826/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8725/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8623/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8522/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8421/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8320/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8219/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8118/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 8017/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7916/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7815/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7714/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7613/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7512/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7411/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7310/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7209/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7108/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 7007/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6906/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6805/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6704/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6603/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6502/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6401/07/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6330/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6229/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6128/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 6027/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5926/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5825/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5724/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5623/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5522/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5421/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5320/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5219/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5118/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 5017/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4916/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4815/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4714/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4613/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4512/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4411/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4310/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4209/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4108/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 4007/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3906/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3805/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3704/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3603/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3502/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3401/06/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3331/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3230/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3129/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 3028/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2927/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2826/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2725/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2624/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2523/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2422/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2321/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2220/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2119/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 2018/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1917/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1816/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1715/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1614/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1513/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1412/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1311/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1210/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1109/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 1008/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 907/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 806/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 705/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 604/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 503/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 402/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 301/05/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 230/04/2019
Danh Môn Thiên Hậu – Chap 129/04/2019