Danh Môn Thiên Hậu

Danh Môn Thiên Hậu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Gentlefolk Queen
Tác giả: Tề Thành Côn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 01/08/2017
Thể loại:

Ban ngày, cô là minh tinh thần tượng xinh đẹp lóa mắt gặp phải tổng tài cầm thú. Ban đêm, cô trở lại là cô bé với dáng dấp bình thường còn anh ta lại biến thành chú của cô??? OMG!!! Chuyện quỷ gì vậy nè?!!!

Danh sách chương

Chương
20
2
2
4
1
1
2
2
2
2
1
1
2
4
2
1
2
2
1
3
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
11
2
2
3
1
2
3
1
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
3
3
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1

Tổng lượt thích, đánh giábình luận của tất cả các chương.