Danh Môn Chí Ái

Danh Môn Chí Ái

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 17/07/2019
Thể loại:

Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Danh Môn Chí Ái – Chap 29.215/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 29.115/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 28.211/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 28.111/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 27.207/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 27.107/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 26.204/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 26.104/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 25.201/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 25.101/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 24.228/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 24.128/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 23.226/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 23.126/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 22.222/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 22.122/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 21.219/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 21.119/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 20.215/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 20.115/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 19.213/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 19.113/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 18.210/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 18.110/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 17.205/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 17.105/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 16.202/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 16.102/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 15.230/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 15.130/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 14.226/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 14.126/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 13.221/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 13.121/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 12.219/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 12.119/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 11.216/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 11.115/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 10.214/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 10.111/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 9.207/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 9.106/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 8.205/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 8.103/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 7.202/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 7.130/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 6.230/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 6.129/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 5.227/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 5.126/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4.225/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4.124/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 3.222/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 3.121/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 2.220/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 2.119/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 117/07/2019