Danh Môn Chí Ái

Danh Môn Chí Ái

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Niên Hoa Nhạ Tiếu
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 17/07/2019
Tổng lượt xem: 8.1M
Thể loại:

Đứng thứ #6 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:41 14/04/2021.
Chương
1
2
1
1
1
Donate ủng hộ nhóm
1
1
4
5
1
10
5
3
1
3
1
2
3
1
2
2
2
3
3
2
3
2
1
1
5
1
1
2
3
1
2
1
6
1
5
6
6
6
8
7
9
9
6
3
9
5
10
4
9
8
7
5
24
15
25
5
23
24
21
20
30
23
26
16
23
16
37
32
36
28
29
20
25
40
21
33
17
15
22
14
14
22
18
17
22
15
14
6
22
12
19
21
20
15
22
13
25
17
17
12
14
12
14
12
13
18
8
12
11
15
10
15
12
19
18
18
18
14
9
7
6
8
6
7
5
7
8
12
7
10
7
10
11
10
6
9
11
7
9
19
21
37
31
32
28
29
26
19
14
16
12
14
13
18
17
16
17
15
19
20
14
15
15
24
13
18
18
28
20
22
21
16
13
24
23
27
24
20
27
22
14
15
22
14
18
16
16
14
15
16
25
20
15
19
22
17
19
17
21
19
15
14
19
17
25
18
20
19
19
17
2
14
19
16
24
20
18
22
18
15
15
14
17
16
19
19
18
16
15
14
28
15
21
16
24
18
17
19
18
14
21
20
19
21
16
18
17
18
19
19
19
17
18
24
27