Đại Giá Thừa Tướng

Đại Giá Thừa Tướng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Vạn Tượng Công Tác Thất
Nhóm dịch: Truyện Tranh Thập Cẩm
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 22/06/2017
Thể loại:

Một tài tử phong lưu thay muội muội tiến cung để tranh giành tình cảm với phi tần khác, hắn giả gái trong hậu cung liệu sẽ đem muội muội được ân sủng lần nữa hay không? Lại vừa cùng hoàng thượng, thừa tướng phát sinh những chuyện không biết nên khóc hay nên cười?

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 12918/09/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 12812/09/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 12707/09/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 12601/09/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 12521/08/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 12414/08/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 12307/08/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 12231/07/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 12125/07/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 12017/07/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 11914/07/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 11802/07/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 11729/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 11628/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 11527/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 11426/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 11325/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 11224/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 11123/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 11022/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 10921/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 10820/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 10719/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 10618/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 10517/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 10416/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 10315/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 10214/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 10113/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 10012/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 9911/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 9810/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 9709/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 9608/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 9507/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 9406/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 9305/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 9204/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 9103/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 9002/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 8901/06/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 8831/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 8730/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 8629/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 8528/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 8427/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 8326/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 8225/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 8124/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 8023/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 79.222/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 7921/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 7820/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 7719/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 7618/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 7517/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 7416/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 7315/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 7214/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 7113/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 7012/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 6911/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 6810/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 6709/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 6608/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 6507/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 6406/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 6305/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 6204/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 6103/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 6002/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 5901/05/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 5830/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 5729/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 5628/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 5527/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 5426/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 5325/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 5224/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 5123/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 5022/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 4921/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 48.520/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 4820/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 4719/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 4618/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 4517/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 4416/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 4315/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 4214/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 4113/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 4012/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 3911/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 3810/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 3709/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 3608/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 3507/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 3406/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 3305/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 3204/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 3103/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 3002/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2901/04/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2831/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2730/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2629/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2528/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2427/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2326/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2225/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2124/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2023/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1922/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1821/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1720/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1619/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1518/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1417/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1316/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1215/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1114/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1013/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 912/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 811/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 710/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 609/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 508/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 407/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 306/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 205/03/2019
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 104/03/2019