VIC Mobile Top Top88 Mobile Top
Đại Giá Thừa Tướng

Đại Giá Thừa Tướng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Vạn Tượng Công Tác Thất
Nhóm dịch: Truyện Tranh Thập Cẩm
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 22/06/2017
Thể loại:

Một tài tử phong lưu thay muội muội tiến cung để tranh giành tình cảm với phi tần khác, hắn giả gái trong hậu cung liệu sẽ đem muội muội được ân sủng lần nữa hay không? Lại vừa cùng hoàng thượng, thừa tướng phát sinh những chuyện không biết nên khóc hay nên cười?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 10:36 19/04/2020.
Chương
2
3
4
2
2
2
2
4
1
7
3
2
3
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
3
2
3
1
1
2
4
4