Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng

Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Thứ Nguyên Thư Quán
Nhóm dịch: Owl Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 12/09/2019
Tổng lượt xem: 1.5M
Thể loại:

Khô tâm Lên kế hoạch, cô ấy đã săn bắn thành công, đã thu hút được người đàn ông nguy hiểm nhất trong truyền thuyết – Nghiêm Bắc Đường. Vì báo thù, cô ấy hi sinh bản thân. Khi đã bắt đầu thì hắn ta không thể dừng lại được. Năm đầu tiên: hắn ta xuất hiện ở mọi nơi cô ấy có mặt, Quân Ti La, tại sao cô không tiếp tục đẩy ngã tôi.

Năm thứ hai: hắn ta đứng cạnh cô ấy, Quân Ti La, em dự tính khi nào để gả cho anh?

Năm thứ ba: hắn ta quỳ gối trước mặt cô ấy, em gả cho anh, anh có thể giúp em làm người xấu.

Nghiêm Bắc Đường, anh đủ rồi…!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:05 19/01/2021.
Chương
2
2
5
3
3
Donate ủng hộ nhóm
3
2
1
3
3
3
2
3
4
7
4
4
5
5
7
4
7
12
6
10
8
10
9
9
22
7
7
9
13
10
7
11
9
5
4
15
8
20
13
11
20
18
15
13
20
14
22
16
12
20
11
10
10
10
19
12
7
11
14
7
7
5
3
7
5
5
6
10
5
6
9
7
21
9
9
10
12
10