Công Chúa Tạp Dề

Công Chúa Tạp Dề

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Princess Maid
Tác giả: Koowa Group
Nhóm dịch: Sun Black Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 13/10/2021
Tổng lượt xem: 597
Thể loại:

Cô ấy là một công chúa kiêu hãnh, nhưng bây giờ cô ấy chỉ là một cô hầu gái thấp hèn! Bị chà đạp và sỉ nhục, thực tế mà cô ấy phải đối mặt là một thực tế khắc nghiệt. Tuy nhiên, không dựa vào gì ngoài trí thông minh của mình, cô ấy đã vùng lên chống lại mọi khó khăn. Liệu cô ấy có thể lấy lại tất cả những gì đã từng là của mình … và thậm chí nhiều hơn thế nữa không?