Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Niêm Hoa Phất Liễu
Nhóm dịch: Lạc Thiên
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 01/02/2018
Thể loại:

Bị người bạn thân nhất gài bẫy, lần đầu tiên của cô bị tổng giám đốc lạnh lùng, tà ác cướp mất, mối tình ngọt ngào của cô bị chôn vùi cũng vì thế. Tác giả ngược tâm quá. Anh ta còn ngang nhiên ném cho cô bản hợp đồng hôn nhân, không thèm để ý sự kháng cự của cô, tuyên bố với tất cả mọi người cô là của riêng anh.

– Doãn Tư Thần, anh là tính làm gì đấy?
Doãn Tư Thần cười một cách dụ hoặc:
– Vợ à, mình cũng nên đẻ thêm đứa thứ 2 đi!

Cuộc sống của họ sẽ như thế nào, cùng Lạc Thiên theo câu chuyện lâm li bi đát đầy máu chó này nhé…

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 17617/10/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 17517/10/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 17409/10/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 17309/10/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 17203/10/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 17128/09/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 17026/09/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 16923/09/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 16817/09/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 16717/09/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 16607/09/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 16507/09/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 16430/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 16330/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 16228/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 16128/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 16027/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 15927/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 15827/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 15727/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 15626/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 15526/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 15424/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 15324/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 15221/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 15120/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 15020/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 14918/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 14818/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 14718/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 14615/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 14514/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 14413/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 14312/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 14211/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 14110/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 14009/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 13908/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 13807/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 13706/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 13605/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 13504/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 13403/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 13302/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 13201/08/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 13131/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 13030/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 12929/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 12828/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 126-12726/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 12525/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 12424/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 12323/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 12222/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 12121/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 12020/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 11919/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 11818/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 116-11716/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 11515/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 11414/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 11313/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 11212/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 11111/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 11010/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 10909/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 10808/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 10707/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 10606/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 10505/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 10404/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 10303/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 10202/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 10101/07/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 10030/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 9929/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 9828/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 9727/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 9626/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 9525/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 9424/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 9323/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 9222/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 9121/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 9020/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 8919/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 8818/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 8717/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 8616/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 8515/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 8414/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 8313/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 8212/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 8111/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 79-8010/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 7809/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 7708/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 7607/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 7506/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 7405/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 7304/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 7203/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 7102/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 7001/06/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 6931/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 6830/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 6729/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 6628/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 6527/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 6426/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 6325/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 6224/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 6123/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 6022/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 5921/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 5820/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 5719/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 5618/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 5517/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 5416/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 5315/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 5214/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 5113/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 5012/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 4911/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 4810/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 4709/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 4608/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 45.507/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 4506/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 4405/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 4304/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 4203/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 4102/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 4001/05/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 3930/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 3829/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 3728/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 3627/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 3526/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 3425/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 3324/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 3223/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 3122/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 3021/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 2920/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 2819/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 2718/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 2617/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 2516/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 2415/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 2314/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 2213/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 2112/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 2011/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 19.510/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 1909/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 1808/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 1707/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 1606/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 1505/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 1404/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 1303/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 1202/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 1101/04/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 1031/03/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 930/03/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 829/03/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 728/03/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 627/03/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 526/03/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 4.225/03/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 4.124/03/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 323/03/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 2.222/03/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 2.121/03/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 1.220/03/2019
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc – Chap 1.119/03/2019