Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: A Kha Văn Hóa
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Thể loại:

Muốn làm người phụ nữ của tôi thì phải đáp ứng 3 điều kiện: thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được chăm sóc. Người phụ nữ của tôi phải đáp ứng đủ 3 điều kiện trên và phải biết suy nghĩ, ý thức! Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ.

Danh sách chương

Chương
16
13
7
7
8
14
8
7
9
13
8
15
12
17
8
9
7
12
19
12
7
17
14
6
7
7
7
3
3
10
9
6
6
11
8
9
7
7
5
12
4
3
6
6
7
1
2
2
2
3
2
3
3
2
3
1
1
3
3
2
4
1
8
2
6
4
3
4
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
1
2
1
3
2
1
1
1
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
5
1
1
2
3
2
2
3
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
4
1
3
3
1
3
3
1
1
2
4
1
1
4
2
2
2
3
2
2
4
1
3
4
2
1
1
4
3
3
3
5

Tổng lượt thích, đánh giábình luận của tất cả các chương.