Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: A Kha Văn Hóa
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Thể loại:

Muốn làm người phụ nữ của tôi thì phải đáp ứng 3 điều kiện: thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được chăm sóc. Người phụ nữ của tôi phải đáp ứng đủ 3 điều kiện trên và phải biết suy nghĩ, ý thức! Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ.

Danh sách chương

Chương
13
18
7
24
14
19
24
15
14
14
14
17
24
17
13
7
7
8
15
8
7
11
16
8
17
12
17
10
9
7
13
19
14
7
19
16
7
7
7
7
4
5
11
10
7
7
11
8
9
7
7
5
12
4
3
7
7
8
1
3
3
2
5
2
3
3
2
3
1
1
3
3
2
4
1
11
3
7
4
4
4
1
2
2
1
3
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
2
4
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
4
1
2
1
2
3
1
5
3
4
1
3
2
3
5
3
3
2
2
2
1
4
2
4
3
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
4
4
7
7
3
3
5
2
6
8
6
11
7
2
10
2
4
3
7
4
2
5
3
4
4
2
6
3
2
2
4
3
2
1
2
5
3
2
1
7
6
4
4
4
3
4
6
2
4
5
3
2
2
6
4
4
5
6

Tổng lượt thích, đánh giábình luận của tất cả các chương.