Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: A Kha Văn Hóa
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 1.5M
Thể loại:

Muốn làm người phụ nữ của tôi thì phải đáp ứng 3 điều kiện: thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được chăm sóc. Người phụ nữ của tôi phải đáp ứng đủ 3 điều kiện trên và phải biết suy nghĩ, ý thức! Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 14:03 18/10/2020.
Chương
3
1
2
15
22
21
29
49
15
25
19
13
10
11
16
22
14
15
27
26
23
22
20
8
18
7
15
9
10
9
10
10
9
10
11
15
11
14
22
28
17
18
25
21
20
16
32
36
21
18
12
20
25
18
30
28
40
28
43
20
27
26
20
20
23
14
36
30
36
38
17
25
15
15
18
25
18
14
9
8
11
16
9
9
12
19
10
19
16
19
13
11
8
14
21
16
10
22
20
8
8
8
9
8
7
13
13
11
9
13
10
11
10
11
7
14
6
4
8
10
9
2
5
4
4
7
5
7
6
6
7
3
5
7
6
5
7
4
15
6
13
7
7
8
7
5
6
4
4
6
6
4
5
6
5
4
4
3
5
8
5
6
5
7
3
3
3
2
5
4
5
3
4
3
5
4
6
5
5
5
5
6
4
3
4
2
7
4
7
5
6
7
7
7
11
9
11
5
7
6
8
11
4
8
7
6
7
6
5
9
6
8
7
5
5
6
6
6
6
6
6
6
3
4
5
7
5
6
6
12
12
12
12
8
7
11
6
15
19
14
15
14
5
17
5
10
7
11
10
6
8
9
10
10
7
14
7
6
7
8
16
12
8
6
8
12
8
11
7
13
14
9
11
13
9
14
15
7
12
11
13
8
9
14
12
10
12
13