VIC Mobile Top Top88 Mobile Top
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: A Kha Văn Hóa
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Thể loại:

Muốn làm người phụ nữ của tôi thì phải đáp ứng 3 điều kiện: thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được chăm sóc. Người phụ nữ của tôi phải đáp ứng đủ 3 điều kiện trên và phải biết suy nghĩ, ý thức! Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 21:36 05/08/2020.
Chương
3
15
18
7
14
6
13
6
9
9
9
9
9
10
11
15
10
12
22
25
15
18
22
21
20
16
32
34
20
18
12
20
25
18
28
27
38
27
42
20
27
26
20
19
23
14
36
28
35
37
17
25
15
15
18
25
18
14
9
8
9
16
9
9
12
18
9
19
15
19
12
11
8
14
21
16
9
21
18
8
8
8
8
6
6
12
11
9
8
12
9
10
9
9
6
13
5
4
8
8
9
2
4
4
3
6
4
5
4
4
4
2
2
4
4
4
6
3
14
5
12
6
6
7
5
4
5
3
3
5
5
3
3
5
4
3
2
2
4
4
4
5
4
6
2
2
2
1
4
3
4
2
3
2
4
3
5
4
4
4
4
5
3
2
3
1
6
3
2
4
4
5
5
4
9
7
7
3
5
4
5
9
2
6
5
4
6
4
3
7
5
6
5
3
3
3
4
4
4
3
3
4
1
2
2
4
3
3
4
7
7
9
9
5
5
8
4
10
15
12
13
10
3
14
4
7
5
9
6
4
7
6
7
9
5
11
5
3
5
6
13
8
7
5
6
10
7
9
5
11
11
7
9
11
8
11
12
6
9
9
10
5
6
12
10
7
10
9