VIC Mobile Top Top88 Mobile Top
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ

Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tâm Triều Văn Hoá
Nhóm dịch: Lạc Phong Y
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/02/2020
Thể loại:

Chế tác: Âu Phách Mạn Xã
Chủ bút: Dị Vô Kỵ Đạn
Biên tập: Bán Bình Tạc, S
Biên kịch: Tây Qua Oa Tức, Vũ Cung Mễ Á
Trợ lý: Y Phàm Quân, Sa Đường, Minh Tây
Trans: Hắc Du Nguyệt
Edit: Lạc Phong Y

Danh sách chương