Chỉ Phu Vi Thê

Chỉ Phu Vi Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Lục Dương
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 21/02/2018
Tổng lượt xem: 2.1K
Thể loại:

Đại học sĩ giả bệnh giả nam nhân, nữ hổ tướng thân là trai tráng lại đi giả nữ. Cuối cùng hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn cho hai người. Về đoạn sau, chờ đọc sẽ rõ ấy mà…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:20 10/08/2019.
Chương
561
8
9
261
25
23
24
311
401
24
26
30
11
17
17
16
93
49
55
20
40
38
182
34
42
29
232
9
413
302
26
28
21
43
162
16
39
291
8
13
20
432
14
121
26
33
14
431
44
27
31
301
50
16
35
62
67
81
731
61
812
55
863
482

Truyện liên quan