Chỉ Phu Vi Thê

Chỉ Phu Vi Thê

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Lục Dương
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 21/02/2018
Tổng lượt xem: 1.7K
Thể loại:

Đại học sĩ giả bệnh giả nam nhân, nữ hổ tướng thân là trai tráng lại đi giả nữ. Cuối cùng hoàng thượng hạ thánh chỉ tứ hôn cho hai người. Về đoạn sau, chờ đọc sẽ rõ ấy mà…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 00:20 10/08/2019.
Chương
491
6
8
221
21
21
21
281
331
19
24
24
11
16
14
15
73
41
44
16
34
33
152
30
37
25
192
8
343
232
18
25
17
34
122
13
33
251
7
9
15
342
8
81
24
28
11
361
36
22
27
251
41
12
28
50
55
67
631
49
672
45
693
372

Truyện liên quan