Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ

Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Ô Lí Sửu Sửu
Nhóm dịch: Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 26/08/2021
Tổng lượt xem: 82.2K
Thể loại:

Diệp Thất Thất xuyên không, lại trở thành con gái 5 tuổi rưỡi không được yêu thích của bạo quân, vì để sinh tồn, cô ta cố gắng hết sức để tránh xa bạo quân, nhưng số phận đẩy đưa cho cô ấy đến gần bên cạnh bạo quên, không cẩn thận trở thành đứa con gái được sủng ái của bạo quân? Nhưng đó chính là sự mở màn cho trận chiến trong cung điện, sự tranh giành của kế vị từ từ bắt đầu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 11:15 25/05/2022.
Chương
4277
52010
43916
4749
51514
4645
54011
4709
56214
6419
80712
73812
92610
8218
6669
4409
99310
1K9
1K14
7816
1.1K12
99111
1.1K13
1.2K14
1.1K8
58419
1.2K8
10418
1000
1.2K7
9508
74313
1.2K8
1K17
1.2K12
1.2K25
1K17
74814
1.1K15
1.1K14
1.1K11
1.2K11
1.1K10
1.3K6
1.4K8
1.1K5
1.1K6
1.1K17
1.5K7
9937
8288
1.5K5
1.3K8
6614
1.3K6
6087
1.7K9
1.1K6
1.8K9
1.6K7
1.2K7
1.7K10
1.7K3
1.7K4
1.6K10
1.3K7
1.1K7
1.5K6
1.5K6
1.7K3
1.4K3
1.5K6
7756
7736
5883
8047
2K11