Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ

Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Ô Lí Sửu Sửu
Nhóm dịch: Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 26/08/2021
Tổng lượt xem: 105.3K
Thể loại:

Diệp Thất Thất xuyên không, lại trở thành con gái 5 tuổi rưỡi không được yêu thích của bạo quân, vì để sinh tồn, cô ta cố gắng hết sức để tránh xa bạo quân, nhưng số phận đẩy đưa cho cô ấy đến gần bên cạnh bạo quên, không cẩn thận trở thành đứa con gái được sủng ái của bạo quân? Nhưng đó chính là sự mở màn cho trận chiến trong cung điện, sự tranh giành của kế vị từ từ bắt đầu…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:06 26/09/2022.
Chương
1665
2284
1584
1979
1169
1799
2215
3178
2075
1857
2086
1708
2004
1876
1546
2617
2326
2398
3404
3327
1696
2196
2648
3326
3338
5038
3548
3906
4537
4169
5518
46010
3726
61910
50411
8529
1K12
70817
7699
71014
6426
78911
66410
76215
8769
1K12
96412
1.1K10
9858
7709
5069
1.2K10
1.3K9
1.1K14
9036
1.3K13
1.1K11
1.3K13
1.4K14
1.2K8
64519
1.4K8
11418
1.1K
1.4K7
1K8
82813
1.4K8
1.2K17
1.4K12
1.3K25
1.2K17
85014
1.2K15
1.2K14
1.2K11
1.4K11
1.2K10
1.4K7
1.6K8
1.3K5
1.3K6
1.3K17
1.7K8
1.1K7
9278
1.7K5
1.4K8
7314
1.4K6
6757
1.9K9
1.3K6
2K9
1.8K7
1.4K7
1.9K10
1.8K3
1.9K4
1.8K11
1.4K7
1.2K7
1.7K6
1.7K6
1.9K3
1.6K3
1.7K6
8706
8587
6555
8938
2.3K13