Cách Để Che Giấu Sự Thất Bại

Cách Để Che Giấu Sự Thất Bại

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: 绘佳之路
Nhóm dịch: Vịt Quay Team
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 04/09/2021
Tổng lượt xem: 600
Thể loại:

Cô gái trẻ bị xã hội xa lánh tất cả chỉ vì lời tiên tri của mình. Sau khi tự gây thương tích cho bản thân, cô nhớ lại kiếp trước của mình là một nhân viên văn phòng, và bỏ lại gia đình ban đầu của mình để tìm một người xứng đáng với tình yêu của mình. Tuy nhiên, em gái của cô bị ràng buộc bởi lời tiên tri sẽ ở lại với gia đình ban đầu của cô trong phần còn lại của cuộc đời.