Boss Của Tôi Là Đại Thần

Boss Của Tôi Là Đại Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Ngã Đích Boss Thị Đại Thần
Tác giả: Anime Nhị Thứ Nguyên
Nhóm dịch: Owl Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 28/06/2019
Tổng lượt xem: 1.9M
Thể loại:

Đang cập nhật…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 07:29 23/01/2020.
Chương
15
5
4
3
4
Donate ủng hộ nhóm
4
2
3
2
6
3
6
7
7
3
3
6
6
1
4
6
9
8
3
7
8
7
6
5
6
4
4
6
5
5
8
6
6
6
7
5
4
4
4
7
6
5
6
9
4
5
6
4
6
6
6
7
5
5
5
4
9
8
6
8
8
5
6
14
10
10
9
10
7
5
5
7
5
7
14
8
7
4
3
7
12
5
4
7
4
8
6
7
11
13
8
7
7
5
14
5
7
4
5
4
5
4
6
9
6
3
5
11
6
8
12