Boss Của Tôi Là Đại Thần

Boss Của Tôi Là Đại Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Ngã Đích Boss Thị Đại Thần
Tác giả: Anime Nhị Thứ Nguyên
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 28/06/2019
Thể loại:

Đang cập nhật…

Danh sách chương

Chương
9
3
3
2
3
2
1
1
1
5
1
5
4
6
2
3
6
5
1
4
5
8
7
2
5
7
6
5
4
5
3
3
5
4
4
7
5
5
5
6
3
3
3
3
6
5
3
5
7
3
4
5
3
4
4
5
5
4
4
4
3
8
7
4
6
6
4
5
10
8
9
8
9
7
4
4
5
4
5
11
5
5
3
2
5
10
4
3
5
3
5
5
5
8
10
6
6
6
4
10
4
4
3
3
3
4
3
3
3
4
2
3
6
3
5
5

Tổng lượt thích, đánh giábình luận của tất cả các chương.