Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: 本命漫画
Nhóm dịch: Ổ Truyện Của Miên
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 17/08/2021
Tổng lượt xem: 1.3K
Thể loại:

Điền Thất là nữ phẫn thái giám vào cung sống nhằm tìm cơ hội trả thù nhưng số cô đen rủi đi theo 3 chủ tử thì cả 3 đều chết. Hắn là tên hoàng đế không sợ chết mặt mài quân tử nhưng chuyên làm chuyện lưu manh. Sau đây là câu chuyện giữa tên manh hoàng đế và tiểu thái giám giả bắt đầu!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:51 01/12/2021.
Chương
611
72
891
40
45
77
59
39
54
53
60
64
63
57
48
70
40
53
661
691
1253
192