Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: 本命漫画
Nhóm dịch: Ổ Truyện Của Miên
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 17/08/2021
Tổng lượt xem: 1.2K
Thể loại:

Điền Thất là nữ phẫn thái giám vào cung sống nhằm tìm cơ hội trả thù nhưng số cô đen rủi đi theo 3 chủ tử thì cả 3 đều chết. Hắn là tên hoàng đế không sợ chết mặt mài quân tử nhưng chuyên làm chuyện lưu manh. Sau đây là câu chuyện giữa tên manh hoàng đế và tiểu thái giám giả bắt đầu!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:51 01/12/2021.
Chương
551
67
831
37
41
71
53
35
50
48
57
60
59
52
43
64
36
46
591
631
1163
172