Bảo Bối Của Lão Đại Đã Xuyên Không Trở Về!

Bảo Bối Của Lão Đại Đã Xuyên Không Trở Về!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Tâm Can Bảo Bối Của Lão Đại Đã Trở Lại
Tác giả: 阅文漫画, 青玉Gaffey
Nhóm dịch: Chuồng Gà Mini
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 24/08/2021
Tổng lượt xem: 124.9K
Thể loại:

Quân Khinh cuối cùng cũng trở lại được thế giới của mình, nhưng phát hiện ra cơ thể của mình bị một người khác chiếm hữu trong vòng hai năm. Không biết cô ấy đã là gì, đến cả người mà cô thầm yêu nhiều năm ”Tứ ca” cũng đối xử lạnh lùng đối với cô. Quyết tâm làm lại từ đầu giải quyết mớ hỗn độn kia và giành lại được trái tim Tứ ca. Đối với việc này Quân Khinh dõng dạt nói : ” “Không có gì là không thể giải quyết”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 17:00 30/07/2022.
Chương
651
1001
821
1121
1343
Donate ủng hộ nhóm
1351
2202
3693
2111
2231
3051
2371
2791
2747
2471
2391
1424
1641
3375
2353
2705
3126
2524
3024
3193
2383
3494
3115
3817
4205
4056
5062
4564
4013
4136
3423
3837
5133
4642
5555
4836
5408
3827
4457
4493
2156
2452
5803
4791
6412
6678
4395
5685
6858
3525
34210
64113
84211
84215
6998
6798
8667
64819
94610
1.2K13
8219
1.1K8
1.1K7
7968
1.1K9
1.1K7
1K8
1.1K8
9799
1K6
1.1K12
8998
1.2K4
1.1K10
1.2K8
1.7K8
1.4K7
1.2K9
1.2K7
1.5K7
1.5K8
1.4K8
7558
71810
1.1K7
1.5K8
1.9K11
2.1K6
2.8K9
2K10
2.2K11
2.1K11
1.7K11
1.9K8
2.5K6
2.3K5
1.5K7
2.1K13
2.2K10
2.6K11
3K13
2.4K8
2.2K7
2.3K12
2.5K7
2.3K8
2.5K10
2.2K9
1.6K8
2.1K9
1.6K7
2.4K10
3.1K15
3.8K15
2.3K9