Bảo Bối Của Lão Đại Đã Xuyên Không Trở Về!

Bảo Bối Của Lão Đại Đã Xuyên Không Trở Về!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Tâm Can Bảo Bối Của Lão Đại Đã Trở Lại
Tác giả: 阅文漫画, 青玉Gaffey
Nhóm dịch: Chuồng Gà Mini
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 24/08/2021
Tổng lượt xem: 110.4K
Thể loại:

Quân Khinh cuối cùng cũng trở lại được thế giới của mình, nhưng phát hiện ra cơ thể của mình bị một người khác chiếm hữu trong vòng hai năm. Không biết cô ấy đã là gì, đến cả người mà cô thầm yêu nhiều năm ”Tứ ca” cũng đối xử lạnh lùng đối với cô. Quyết tâm làm lại từ đầu giải quyết mớ hỗn độn kia và giành lại được trái tim Tứ ca. Đối với việc này Quân Khinh dõng dạt nói : ” “Không có gì là không thể giải quyết”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:30 21/05/2022.
Chương
1633
1552
1732
2101
1702
Donate ủng hộ nhóm
2604
2494
2897
3233
3145
3912
3624
3192
3346
2572
3077
4133
3552
4544
3856
4337
3337
3857
3783
1925
2162
4813
3981
5322
5668
3765
4845
5798
3014
30810
56613
73811
73415
6278
6148
7597
58718
86410
1.1K13
7709
1K8
1K7
7388
1K9
1K7
9498
1K8
9029
9916
1K12
8258
1.1K4
1K10
1.1K8
1.6K8
1.3K7
1.1K9
1.1K7
1.4K7
1.4K8
1.3K8
7108
67710
1K7
1.4K8
1.8K10
2K6
2.6K9
1.9K10
2K11
2K10
1.6K10
1.8K8
2.3K6
2.1K5
1.4K7
2K13
2K10
2.4K11
2.8K13
2.3K8
2.1K7
2.2K12
2.4K7
2.2K8
2.4K9
2K8
1.5K8
1.9K9
1.5K7
2.3K9
3K15
3.6K15
2.3K9