Băng Sơn Thủ Tế

Băng Sơn Thủ Tế

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 24/06/2017
Thể loại:

Hắn ta là một tổng tài lạnh lùng, cô ấy là tân nương thay thế, đêm tân hôn hắn ta đưa cô ấy cho người đàn ông khác, hết lần này đến lần này làm nhục cô ấy! Bị hắn ta giày vò sống không bằng chết, cô ấy vẫn không chịu khuất phục: “Người vô sĩ giống như anh, sẽ có ngày gặp báo ứng!”

Hắn ta tức giận, người phụ nữ đáng chết này dám mắng hắn? Vậy thì cô ta sẽ gặp điều bất hạnh! Ngang ngược mà kéo áo bệnh nhân của cô ấy xuống, lạnh lụng tuyên bố rằng: “Tôi muốn thực hiện quyền của một người chồng”!

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 13314/09/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 13211/09/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 13106/09/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 13030/08/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 12926/08/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 12820/08/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 12714/08/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 12602/08/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 12531/07/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 12424/07/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 12318/07/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 12210/07/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 12102/07/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 12030/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 11929/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 11828/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 11727/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 11626/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 11525/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 11424/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 11323/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 11222/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 11121/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 11020/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 10919/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 10818/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 10717/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 10616/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 10515/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 10414/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 10313/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 10212/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 10111/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 10010/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 9909/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 9808/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 9707/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 9606/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 9505/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 9404/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 9303/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 9202/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 9001/06/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 8931/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 8830/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 8729/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 8628/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 8527/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 8426/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 8325/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 8224/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 8123/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 8022/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 7921/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 7820/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 7719/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 7618/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 7517/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 7416/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 7315/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 7214/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 7113/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 7012/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 6911/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 6810/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 6709/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 6608/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 6507/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 6406/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 6305/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 6204/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 6103/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 6002/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 5901/05/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 5830/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 5729/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 5628/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 5527/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 5426/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 5325/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 5224/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 5123/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 5022/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 4921/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 4820/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 4619/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 4518/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 4417/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 4316/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 4215/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 4114/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 4013/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 3912/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 3811/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 3710/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 3609/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 3508/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 3407/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 3306/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 3205/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 3104/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 3003/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 2902/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 2801/04/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 2731/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 2630/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 2529/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 2428/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 2327/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 2226/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 2125/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 2024/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 1923/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 1822/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 1721/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 1620/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 1519/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 1418/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 1317/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 1216/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 1115/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 1014/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 913/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 812/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 711/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 610/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 509/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 408/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 307/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 206/03/2019
Băng Sơn Thủ Tế – Chap 105/03/2019