Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ

Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Hồng Quân
Nhóm dịch: Dịch Thuật Việt Trung
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 20/06/2016
Thể loại:

Một chàng trai sau khi bị truy sát bị bất tỉnh, lúc tỉnh dậy thì mọi thứ xung quanh đã trở nên vô cùng xa lạ. Một chàng trai từ thời cổ đại xuyên không về thời hiện đại hứa hẹn một câu truyện rất hay nhé!

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 10029/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 9928/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 9827/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 9726/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 9625/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 9524/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 9423/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 9322/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 9221/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 9120/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 9019/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 8918/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 8817/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 8716/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 8615/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 8514/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 8413/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 8312/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 8211/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 8110/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 8009/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 7908/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 7807/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 7706/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 7605/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 7504/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 7403/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 7302/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 7201/06/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 7131/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 7030/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 6929/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 6828/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 6727/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 6626/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 6525/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 6424/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 6323/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 6222/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 6121/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 6020/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5919/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5818/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5717/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5616/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5515/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5414/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5313/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5212/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5111/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5010/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4909/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4808/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4707/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4606/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4505/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4404/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4303/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4202/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4101/05/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4030/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3929/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3828/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3727/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3626/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3525/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3424/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3323/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3222/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3121/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3020/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2919/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2818/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2717/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2616/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2515/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2414/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2313/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2212/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2111/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2010/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1909/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1808/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1707/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1606/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1505/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1404/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1303/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1202/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1101/04/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1031/03/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 930/03/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 829/03/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 728/03/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 627/03/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 526/03/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 425/03/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 324/03/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 223/03/2019
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 122/03/2019